Yapay Zeka ve Öngörüsel Analiz ile Satış Hızlandırma

Advanced 12.01.2018

Satış hızlandırmada tek başına yeterli olamayan CRM yazılımları, yapay zekanın işbirliğine ihtiyaç duyuyor.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) şüphesiz, pazarlama süreçlerinin çekirdeğini oluşturur. Müşteri ile kurulan doğru iletişim ve bu iletişim süreçlerinin her bir adımı, satışın başarılı olmasında çok önemli rol oynamaktadır. Klasik CRM yaklaşımları, yazılımlar ile desteklenerek pazarlama süreçlerinin daha organize bir şekilde yürütülmesinde bugüne kadar başarılı oldu, ancak CRM yazılımları satış hızlandırma teknolojileri kapsamındaki verimi sağlamada artık yetersiz kalıyor.

CRM araçları müşteriye ait verilerin düzenlenmesi, verilerin temizlenmesi, kategorize edilmesi ve depolanması gibi görevleri başarıyla yerine getirebilir. Veri işleme süreci pazarlamanın zamansal açıdan büyük bir kısmını oluşturur, bu açıdan bakıldığında CRM uygulamalarının satış sürecini hızlandırdığını söylemek mümkündür. Bu süre tasarrufu pazarlama çalışanlarına, satış süreci ile ilgili stratejik planlamaları yapmaları için daha fazla zaman tanıyarak satışın daha verimli geçmesini de sağlayabilir. CRM yazılımlarının pazarlama üzerindeki bu etkileri satış hızlandırma teknolojileri adı altında değerlendirilmesine yol açmıştı. Ancak, bir CRM yazılımı tek başına satış verimini arttırmada yeterli değildir. Satış hızlandırma teknolojilerinin amacı satış sürecini en efektif hale getirmektir. Süre optimizasyonunda CRM yazılımları ile entegre satış hızlandırma araçları kullanılsa da CRM yazılımlarının tek başına kullanılması istenilen verimi sunmamaktadır.

CRM Araçları Neden Yetersiz Kalıyor?

Yapay Zeka ve Öngörüsel Analiz ile Satış Hızlandırma

Satış hızlandırma teknolojilerinden beklenen verim şirketlerin ölçeğine göre de değişmektedir. Küçük ölçekli şirketlerde ilk hedef olabildiğince çok müşteriye ulaşmaktır. CRM yazılımları ile elde edilen veriler aranacak müşteri listesi oluşturulmasında yeterlidir. Ancak daha büyük ölçekli şirketlerde müşteri sayısının yanında müşteri profili de önem taşır. Satın almaya yatkın müşterilerin tespitinin yapılması ve buna göre görüşmelerin düzenlenmesi gerekir. Bu noktada, verilerin düzenlenmesinin yanında yorumlanmasına ihtiyaç duyulur; veri işleme, öngörüsel analiz, veri ölçeklendirme, büyük veri gibi yapay zeka uygulamaları sahneye çıkar. CRM yazılımları tek düzlemdeki verileri düzenleyebilirken, farklı düzlemlerdeki bilgilerin bir araya getirilmesi ve ilişkilendirilmesinde diğer satış hızlandırma teknolojisi araçlarına ihtiyaç duyulur.

InsideSales Neuralytics Teknoloji Platformu

Yapay Zeka ve Öngörüsel Analiz ile Satış Hızlandırma

Ken Krogue : "Uygulamalar arasında geçiş yaparken verimde %10-20’lik bir düşüş yaşanıyor."

Satış hızlandırma araçlarının farklılaşması, bu araçları kullanırken verim kaybı yaşanmasına yol açıyor. Bu nedenle son uygulamalar birden fazla disiplini aynı anda kullanan ve tek bir sistem üzerinden çalışan satış hızlandırma teknolojileri üzerine yoğunlaştı. InsideSales’ın Neuralytic platformu üzerinden sunduğu araçlar, büyük veri ve veri bilimi ile entegre yapay zeka uygulamalarının iyi birer örneği.

Neuralytic, öngörüsel analizin gelişmiş bir versiyonudur. Konu satışsa sadece müşterilerin ürün ile ilintili verileri değil; büyük veri içerisinden müşterinin bulunduğu lokasyonun hava durumu, nüfus verileri gibi satışı minimal ölçüde dahi etkileyen parametreler de hesaba katılıyor. Makine öğrenimi prensibi ile veriler dış bağlantılardan elde edilerek öngörüsel analiz sürecine dahil ediliyor. Bunun yanında derin öğrenme ile araçlar her geçen gün daha verimli hale geliyor, çünkü bu süre içerisinde araçlar verileri geliştirmeyi de öğreniyor. Kısacası bir satış hızlandırma teknolojisi ürününden beklenen her şey sunulmuş oluyor.

İçerik Kaynağı: 1
Görsel Kaynaklar: 1, 2, 3
Video Kaynağı: 1
Bizi Takip Edin

Çıkıyor Gibisiniz...

Blog'umuzu daha iyi bir seviyeye getirmek için bilmek isteriz:

  • Başka bir neden

Fikirleriniz Bizim İçin Önemli...

Blog'umuzu daha iyi bir seviyeye getirmek için bilmek isteriz:

  • Başka bir neden